Ako nakupovať
1. Objednávka
 1. Vložte vybraný tovar do košíka pri tovare.
 2. V pravom menu kliknite na "Košík".
 3. Vyberte spôsob dopravy.
 4. Vyberte spôsob platby.
 5. V poslednom kroku skontrolujte obsah Vašej objednávky a potvrdíte ju v menu "objednať".
2. Prijatie objednávky
 1. Po odoslaní objednávky Vám bude doručený email "Prijatia objednávky". Objednávka sa zatiaľ nezačala spracovávať, potvrdzujme iba zaradenie objednávky do systému.
 2. Vaša objednávka nie je v tejto fáze potvrdená - nie je možné garantovať dostupnosť, ani uvedenú cenu a ani nie je možné vyzdvihnúť tovar. Neuhrádzajte ju, prosím a počkajte na potvrdenie objednávky.
3. Potvrdenie objednávky (0 - 3 dni)
 1. Operátor overí dostupnosť tovaru a správnosť ceny. Prípadné zistené rozdiely oznámi telefonicky zákazníkovi a navrhne ďalší postup.
 2. Ak je objednávka v poriadku, bude Vám doručený email "Potvrdenie objednávky", ktorým sa zaväzujeme dodržať ponúkanú cenu a potvrdzujeme dostupnosť tovaru.
 3. V tejto fáze zatiaľ nie je možné vyzdvihnúť tovar.
4. Uhradenie objednávky (ak nie je platba na dobierku)
 1. Ak ste si nevybrali platbu na dobierku, v emaili "Potvrdenie objednávky" Vám budú poskytnuté platobné informácie.
 2. Objednávka sa považuje za zaplatenú pripísaním danej sumy na náš účet. Po prijatí platby Vám bude odoslaný email "Platba prijatá".
 3. V tejto fáze zatiaľ nie je možné vyzdvihnúť tovar.
5. Pripravenie objednávky (0 - 2 dni)
 1. Po prijatí platby Vám bude do 1 pracovného dňa vystavená faktúra a pripravené doklady na vyzdvihnutie / odoslanie tovaru.